หน้าหลัก
::คำขวัญจังหัวดนครปฐม ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า::  
ข้อมูลทั่วไป
งานวิชาการ
แผนงานงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
งานบริหารทั่วไป
Web board
E-mail
 
   
 
   
 
   การศึกษาพิเศษในประเทศไทย
   บกพร่องทางการเห็น
   บกพร่องทางการได้ยิน
   บกพร่องทางสติปัญญา
   บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
   บกพร่องทางการพูด และภาษา
   มีปัญหาทางการเรียนรู้
   มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
   บุคคลออทิสติก
   บุคคลพิการซ้อน
   กิจกรรมบำบัด
   กายภาพบำบัด
   ศิลปะบำบัด
   ดนตรีบำบัด
   การแก้ไขการพูด
   เอกสารสำหรับ น.ร. เรียนร่วม
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
หน่วยงานราชการ จ.นครปฐม
หน่วยงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
สถาบันการศึกษาในจังหวัด
ไทยรัฐ/เดลินิวส์/มติชน/แนวหน้า
ผู้จัดการ/สยามรัฐ/ฐานเศรษฐกิจ
คมชัดลึก/Bangkok post
ช่อง 3 | ช่อง5 | ช่อง7 | Mcot
ITV | ช่อง 11| UBC
www.specialed-center1.com
 


การดูแลตนเองด้านการแต่งกาย สำหรับกลุ่มเด็กอาการดาวน์

                                                                                            เรียบเรียงโดย บุญสิน  มาเจริญ

                     การแต่งกายเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง  และซับซ้อน    ต้องอาศัยความพร้อมทั้งทาง
    ร่างกาย การรับรู้และสติปัญญา  แต่ในเด็กกลุ่มอาการดาวน์บางคนที่มีปัญหาในเรื่องการทรงตัว
     ความสามารถในการใช้มือ    การเคลื่อนไหวร่างกายไม่คล่องแคล่ว        จะเป็นอุปสรรคทำให้
    พัฒนาการด้านนี้ช้ากว่าปกติ     ถ้าผู้เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือได้ถูกต้องช่วยให้เด็กกลุ่มอาการ
    ดาวน์ได้ฝึกฝน      ในการช่วยเหลือตนเองได้  หรือในกรณีที่มีความพิการมากๆ       ไม่สามารถ
    ช่วยเหลือตนเองได้   เด็กก็จะให้ความร่วมมือมากขึ้น      ทำให้สามารถดูแลเด็กได้สะดวกและ
    ง่ายขึ้น

                                           พัฒนาการด้านการแต่งกายในเด็กปกติ
                     
ในการฝึกพัฒนาการด้านการแต่งกายของเด็กกลุ่มอาการดาวน์  พ่อ - แม่  ผู้ปกครอง
    และผู้ดูแล  จำเป็นต้องรู้ความสามารถด้านนี้ของเด็กทั่วไปในแต่ละวัยด้วย    เพื่อเป็นกรอบใน
    การพัฒนา   ซึ่งในที่นี้ได้เสนอความสามารถของเด็กทั่วไปวัย 1- 5 ปี  ดังตาราง

อายุ ความสามารถด้านการขับถ่ายในเด็กปกติ
1 ปี    เด็กให้ความร่วมมือในการสวมใส่เสื้อผ้าเริ่มยืนแขนขาและมีส่วนร่วมใน
   การสวมใส่
1 ปี ครึ่ง    ถอดหมวก รองเท้า ถุงเท้าเองได้ ปลดซิปได้
2 ปี    ถอดกางเกงใส่รองเท้า หมวก แต่ยังใส่กางเกงไม่ได้ ้
3 ปี    ถอดเสื้อผ้าได้ทุกประเภท ยังไม่รู้ด้านหน้า ด้านหลัง ซ้ายขวา ของเสื้อผ้า
4 ปี    สวมใส่เสื้อผ้าได้เองถูกด้าน ต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อย
5 ปี    แต่งกายได้เอง  ยกเว้นการใส่กระดุม ผูกเชือก

                
                      
การฝึกการแต่งกาย
                      1. เริ่มจากการฝึกถอดเสื้อก่อนสวมใส่ และสอนในช่วงที่เด็กต้องการแต่งกายจริงๆ
                      2. การจัดท่าและการช่วยเหลือ
                                2.1  เด็กที่การทรงตัวไม่ดี
                                        ฝึกในท่านอนหงายสลับกับท่านอนตะแคงซ้ายขวา
                                2.2  เด็กที่สามารถนั่งได้เองแต่ไม่มั่นคง
                                        จัดเด็กให้นั่งพิงผนังมุมห้องเพื่อช่วยพยุงลำตัว
                      3. ในการทำกิจกรรมแต่งกาย ช่วงที่เด็กยกแขนขึ้นเหนือศรีษะ  เพื่อสวมเสื้อหรือช่วง
    ที่สวมกางเกง และถุงเท้าเด็กจะเสียการทรงตัวผู้ฝึกควรช่วยพยุงลำตัวเด็กไว้ ใช้เก้าอี้ช่วยพยุงตัว
    ขณะที่อยู่ในท่าคุกเข่าหรือท่ายืนโดยให้เด็กใช้มือหนึ่งยึดเก้าอี้ ขณะดึงกางเกงขึ้นหรือลงให้พ้น
    ต้นขาหรือก้น
                      

                    การฝึกทักษะในการแต่งกาย
                   การถอดเสื้อคอกลม

                     -   เด็กใช้มือขวาจับแขนเสื้อด้านซ้ายออกจากแขนเสื้อ
                     -  เด็กใช้มือซ้ายจับแขนเสื้อด้านขาว ดึงแขนขวาออกจากแขนเสื้อ
                     -  เด็กใช้มือทั้งสองข้าง จับตัวเสื้อยกขึ้นถอด ออกจากศรีษะ
                   การใส่เสื้อคอกลมและเสื้อผ่าหน้า
                     -   สอดแขนขวาเข้าไปในแขนเสื้อด้านตรงกัน แล้วสอดแขนซ้าย
                     -   เอื้อมมือไปเปิดชายเสื้อ
                     -   สอดแขนขวาเข้าไปในแขนเสื้อด้านตรงกัน แล้วสอดแขนซ้าย
                     -   ใช้มือทั้งสองข้างจับตัวเสื้อ ยกเสื้อขึ้นสวมศีรษะ
                     -    ดึงเสื้อลงมารอบตัว
                    การถอดกางเกง
                     -  ใช้มือจับบริเวณกางเกง ดึงกางเกงลงให้พ้นก้นและสะโพก
                     -   ยกขาข้างหนึ่งให้งอเข้า ดึงกางเกงให้หลุด ทำวิธีการเดียวกันกับขาอีกข้าง

                    การใส่กางเกง
                     -  ม้วนขากางเกงขึ้น แล้วจับรวบเข้ากับขอบเอวสอดเท้าขวาเข้าไปในกางเกงให้
             ปลายเท้าโพล่พ้นชายกางเกง สอดขาอีกข้างด้วยวิธีเดียวกัน
                     -  ใช้มือดึงขอบกางเกงขึ้นมา จนถึงกึ่งกลางต้นขา
                     -  ดึงขอบกางเกงขึ้นมาที่เอว
                    การถอดถุงเท้า
                     -   ใช้มือทั้งสองข้าง จับขอบถุงเท้าดึงลงมาถึงส้นเท้า
                     -   ใช้มือสอดใต้ถุงเท้าบริเวณส้นเท้า ดึงถุงเท้าออกจากส้นเท้า
                     -   จับที่ปลายถุงเท้า ดึงถุงเท้าให้หลุดออกจากเท้า
                    การใส่ถุงเท้า


                     -  ใช้มือทั้งสองข้างดึงถุงเท้า โดยใช้นิ้วหัวแม่มือแยกปากถุงเท้าให้ห่างออกจากกัน
                     -   สอดเท้าเข้าไปในถุงเท้า
                     -    ดึงถุงเท้าขึ้นให้พ้นส้นเท้า
                    การถอดรองเท้า
                     -   ดึงปมเชือกผูกรองเท้า หรือรูดซิป หรือแกะกระดุม
                     -    คลายรองเท้าออกให้กว้าง
                     -   จากบริเวณส้นเท้า ดึงรองเท้าออกจากส้นเท้า

                                          วิธีการฝึกควบคุมการถ่ายปัสสาวะ

                         -   ฝึกให้เด็กมีความสามารถในการเก็บหรืออั้นปัสสาวะ และถ่ายปัสสาวะออกมา
    เมื่อปริมาณปัสสาวะมากพอ เริ่มให้ด้วยการให้เด็กดื่มน้ำประมาณ 240 ซีซี  
                         -   รอประมาณ 10 นาที จากนั้นพาเด็กไปห้องน้ำเพื่อนั่งโถส้วม   กระตุ้นให้เด็กถ่าย
    ปัสสาวะโดยใช้เสียงน้ำไหล หรือผู้ฝึกทำเสียงฉี่ยาวๆ ซ้ำๆ
                         -    ถ้าเด็กปัสสาวะออกมาได้ ให้คำชมเชย หรือให้รางวัล
                         -    ถ้าเด็กนั่งนานเกิน 5 นาที แล้วยังไม่ถ่ายปัสสาวะ พาเด็กออกจากห้องน้ำไม่ควร
    บีบคั้น หรือเร่งรัดเด็ก
                         -   ในช่วงนี้ถ้าเด็กกลั้นปัสสาวะได้ทุก 5 นาที แล้วยังไม่ถ่ายปัสสาวะได้ทุกๆ 5 นาที
   ให้คำชมเชย หรือรางวัล  ทำจนครบ 30 นาที  แล้วจึงกลับไปเริ่มต้นใหม่
                         -    ควรฝึกการถ่ายปัสสาวะทั้งวันยกเว้นเวลาที่เด็กหลับ                                                                                เอกสารอ้างอิง
       
                                   หนังสือคู่มือ การฝึกเด็กพัฒนาการช้าในชุมชน สำหรับผู้ปกครอง

 
 
 
บทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง

       การฝึกพูดเด็กกลุ่มอาการดาวน์1 : โดย ละเมียด  ตั้งเกษมสุข<Click >
       การฝึกพูดเด็กกลุ่มอาการดาวน์2  : โดย ประกายฟ้า    คงฟัก <Click >
        การดูแลตนเองด้านการขับถ่ายสำหรับกลุ่มเด็กอาการดาวน์ : โดย มณีรัตน์  สะบู่<Click >
       การดูแลตนเองด้านการแต่งกายสำหรับกลุ่มเด็กอาการดาวน์ : โดย บุญสิน  มาเจริญ <Click >
        กล้ามเนื้อเล็กในเด็กดาวน์ : โดย สุภาวดี  วิสุวรรณ <Click >

        กิจกรรมส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อใหญ่ในเด็กพิเศษ : โดย สุภาวดี  วิสุวรรณ <Click >
บทความวิชาการที่น่าสนใจ

        การปรับตัวของพ่อแม่ที่มีลูกออทิสติก : โดย เอื้ออารีย์ นิลรัตน์สุวรรณ <Click >
        ครอบครัวกับการเลี้ยงดูเด็กออทิสติก : โดย พิมพ์นารา จงไพศาลสกุล <Click >
        การสื่อสารกับเด็กออทิสติกโดยการใช้รูปภาพ (VS) : โดย วาสนี  วิพัทนะพร <Click >

        รู้จักเด็ก "แอลดี" ดีหรือยัง : โดย สมาน ทวีเลิศ. <Click >
        ความรักช่วยลูกพิการได้ : โดย วาสนี  วิพัทนะพร <Click >
        สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ : โดย วาสนี วิพัทนะพร <Click >

        มารู้จักแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมกันเถอะ : โดย อรวรานันท์  ทองพานเหล็ก<Click >
        คำแนะนำสำหรับครูและผู้ปกครองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ : โดย สพฐ. <Click >
        กลยุทธ์ทั่วไปเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ : โดย สพฐ. <Click >
        LD คือใคร : โดย สพฐ. <Click >
        การฝึกพูดสำหรับเด็กออทิสติก : โดย ลัดดาวัลย์  นาขันที <Click >
        สังเกตได้อย่างไรว่าเด็กอาจเป็นโรคสมาธิสั้น : โดย พัชนี  สืบประสงค์ <Click >
        การดูแลและจัดท่าในเด็กสมองพิการ : โดย ภัทรพร  อุตมะ <Click >
        ประสาทหูเทียม : โดย สุภาวดี  โพธิ์ศรี <Click >
        ระดมสมองช่วย 1 แสน ' น.ร.แอลดี ' กลุ่มเด็กบกพร่องการเรียนรู้ : โดย อัจฉรา  หาฤกษ์ <Click >

        รู้จักแอลดี :เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ :  โดย  สมาน  ทวีเลิศ<Click >   
        การสอนแบบใช้ TEACCH :
โดย อาจิณ พูลสำราญ <Click >
       คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร : โดย สมเกียรติ  เอี่ยมสะอาด <Click >
        Web site เราทำได้...ถ้าลงมือทำ: โดย วิมลพรรณ  ศรีบานเย็น<Click >
       เด็กที่มีภาวะออทิสติก : โดย ฝ่ายออทิสติก <Click >
       นักกิจกรรมบำบัดช่วยเด็กออทิสติกได้อย่างไร : โดย สุภาพร   กะแก้ว <Click >

        การเรียนรู้การนำทางอย่างถูกวิธี : โดย ยุพา  ดวงกันยา <Click >
       การเลือกของเล่นอย่างไร...ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก? : โดย มนิสากานต์  ฉํ่าชื่น <Click >
       การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาในโรงเรียน : โดย มนัสนันท์ ปัถวี <Click >

        คุณครูกับการช่วยเหลือเด็กออทิสติก : โดย อาจิณ  พูลสำราญ <Click >
       10 เทคนิคในการช่วยลูกออทิสติกของคุณ : โดย อาจิณ  พูลสำราญ <Click >
       ลูกของคุณที่มีปัญหาดิสเลคเซียร์ : โดย มานพ พูลสำราญ <Click >

        บทบาทของครูในการช่วยเด็กที่มีปัญหาดิสเลคเซียร์ : โดย มานพ  พูลสำราญ<Click >
        
การปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก : โดย อรวรานันท์  ทองพานเหล็ก<Click >
       การให้เด็กออทิสติกอยู่โรงเรียนประจำ : โดย กมลรัตน์  ประชุมพลอย <Click >
       กิจกรรมพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สำหรับเด็กออทิสติก : โดย กมลรัตน์  ประชุมพลอย <Click >

        มารู้จักภาษามือกันดีกว่า : โดย สุภาวดี  โพธิ์ศรี <Click >
       การสอนแบบสองภาษา สำหรับเด็กหูหนวก : โดย สุภาวดี  โพธิ์ศรี <Click >
       การเคลื่อนไหวข้อต่อ (Passive Movement) : โดย ภัทรพร  อุตมะ <Click >

        กระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท : โดย พัชนี  สืบประสงค์ <Click >
        มองของเล่นให้เป็นสื่อคือ...อะไร? : โดย มนัสนันท์  ปัถวี<Click >
       ระบบเดซี่ คืออะไร : โดย มนิสากานต์  ฉํ่าชื่น <Click >
        IT พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : โดย วิมลพรรณ  ศรีบานเย็น <Click >
        รูปแบบการจัดการเรียนร่วม : โดย พัชนี  สืบประสงค์ <Click >
        ความสำคัญของการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล : โดย มานพ  พูลสำราญ <Click >

 
         

@ Copyright 2007 All right by Special Education Center1
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
(แผนที่ศูนย์ฯ)
55/23 ซอยไร่ขิง 16(บ้านไร่-หมอศรี)
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 0-2429-7159-60
โทรสาร 0-2429-7158

e-mail:center1@csloxinfo.com
Web site นี้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอ 800x600 pixel
ใช้ Browser ของ Internet Explorer และ Text ขนาด Medium